Polityka środowiskowa

Sorry, this entry is only available in Polish. For your convenience, it is shown below.

PLASMA System S.A. zajmując znaczącą pozycję na rynku dostawców usług inżynierii warstwy wierzchniej, podejmuje działania związane z ochroną środowiska adekwatne do skali i możliwości wpływania na środowisko.

Nasz sukces utrwalamy uwzględniając wszelkie czynniki wynikające z kontekstu naszej działalności, rozważając  podejmowane  decyzje z punktu widzenia odbiorców i użytkowników naszych produktów, pracowników, dostawców i wykonawców oraz innych stron związanych z  działalnością naszej organizacji.

Uznajemy jako nienaruszalną podstawę sukcesu rynkowego i ekonomicznego, perfekcyjną realizację procesów biznesowych i  jakościowych, przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich mających zastosowanie wymagań dotyczących zgodności  związanych bezpośrednio i pośrednio z ograniczaniem negatywnych wpływów środowiskowych.

Nasza orientacja środowiskowa skierowana jest na poprawę wyników środowiskowych i realizowana jest na drodze ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2015.

Skuteczne funkcjonowanie Zarządzania Środowiskowego umożliwia nam i naszym Klientom zmniejszenie negatywnych oddziaływań prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne w zakresie i obszarze adekwatnym do aktualnych możliwości technicznych i finansowych.

Powyższe osiągamy poprzez:

  • stałe podnoszenie kompetencji, w tym umiejętności załogi w zakresie dbałości o stan środowiska naturalnego,
  • budowę świadomości ekologicznej osób pracujących pod naszym nadzorem,
  • informowanie i uświadamianie polityki środowiskowej, celów i zadań oraz przyjętych standardów postępowania na wszystkich poziomach zarządzania oraz stanowiskach pracy,
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z minimalizacją wpływów środowiskowych,
  • analizę wpływów środowiskowych, ich monitorowanie oraz sterowanie w ramach realizacji programów zarządzania środowiskowego

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  jest odpowiednio  rozłożona  na każdego pracownika  poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie i skuteczne zakomunikowanie właściwych kryteriów operacyjnych.

Traktując Zarządzanie Środowiskowe jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz wsparcie i osobiste zaangażowanie w jego wdrożenie i następnie utrzymanie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link