Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Troska o bezpieczeństwo pracowników własnych, naszych podwykonawców i innych osób przebywających na naszym terenie stanowi jeden z najważniejszych elementów misji Zarządu  Plasma System S.A.

Świadomi tego, że od naszych decyzji i postępowań zależy życie i zdrowie wielu ludzi, konsekwentnie wykorzystujemy uznane w kraju i na świecie profesjonalne praktyki zmierzające do doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym, w całym obszarze organizacyjnym Spółki, zgodnego ze standardem OHSAS 18001:2007 w zakresie :

              Projektowanie i wykonywanie warstw wierzchnich metodami laserowymi, natryskiwania cieplnego

                                                            i napawania oraz obróbka  powierzchni

zapewnia nam bezpieczeństwo działań, przy realizacji których spełniamy każdorazowo wymagania przepisów prawnych i innych mających zastosowanie, w tym również wymagania własne.

Systematyczne doskonalenie organizacji pracy oraz kompetencji personelu, przy pełnym wykorzystaniu naszego potencjału ludzkiego, technicznego i finansowego, traktujemy priorytetowo dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania urazom oraz chorobom zawodowym i innym sytuacjom niepożądanym, mogącym spowodować uszczerbek na zdrowiu pracowników lub innych osób przebywających pod naszą opieką lub mogących być narażonych na zagrożenia powstające w wyniku prowadzonych przez nas prac.

Deklarujemy realizację niniejszej Polityki poprzez osobiste wspieranie działań na rzecz zabezpieczania skuteczności jej realizacji, zapewniając planowane zasoby i doskonalenie kompetencji oraz kreując kulturę pracy nacechowaną świadomością oraz aktywnym zaangażowaniem pracowników w stosowne procesy decyzyjne i wykonawcze. Jednocześnie zobowiązujemy kadrę kierowniczą do zapewnienia dostępności do treści niniejszego dokumentu dla wszelkich stron zainteresowanych naszą działalnością, w tym pracowników, podwykonawców, gości odwiedzających Spółkę i innych osób  znajdujących się pod naszym nadzorem.                                                                                 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link