Polityka jakości

Plasma SYSTEM koncentruje się na niszy “wyzwań technologicznych” w obszarze inżynierii powierzchni, których rozwiązanie  zapewnia Spółce oraz jej klientom uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dzięki istotnej poprawie pozycji konkurencyjnej poprzez:

  • zdecydowaną poprawę jakości i trwałości części maszyn i urządzeń
  • znaczne obniżenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu

Nasze zadania realizujemy poprzez:

  • stałą i przyjazną współpracę z Klientami
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników
  • działania zgodne z przepisami prawa
  • nadzór nad realizowanymi procesami
  • dbałość o przyjazne środowisko pracy
  • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  jest odpowiednio  rozłożona  na każdego pracownika  poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie i skuteczne zakomunikowanie właściwych kryteriów operacyjnych.

Traktując System Zarządzania Jakością jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz wsparcie i osobiste zaangażowanie w jego utrzymanie i doskonalenie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

Niniejsza polityka jakości:

  • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów jakościowych,
  • podlega przeglądom pod względem jej adekwatności i aktualności.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link