Polityka środowiskowa

PLASMA System S.A. zajmując znaczącą pozycję na rynku dostawców usług inżynierii warstwy wierzchniej, podejmuje działania związane z ochroną środowiska adekwatne do skali i możliwości wpływania na środowisko.

Nasz sukces utrwalamy uwzględniając wszelkie czynniki wynikające z kontekstu naszej działalności, rozważając  podejmowane  decyzje z punktu widzenia odbiorców i użytkowników naszych produktów, pracowników, dostawców i wykonawców oraz innych stron związanych z  działalnością naszej organizacji.

Uznajemy jako nienaruszalną podstawę sukcesu rynkowego i ekonomicznego, perfekcyjną realizację procesów biznesowych i  jakościowych, przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich mających zastosowanie wymagań dotyczących zgodności  związanych bezpośrednio i pośrednio z ograniczaniem negatywnych wpływów środowiskowych.

Nasza orientacja środowiskowa skierowana jest na poprawę wyników środowiskowych i realizowana jest na drodze ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2015.

Skuteczne funkcjonowanie Zarządzania Środowiskowego umożliwia nam i naszym Klientom zmniejszenie negatywnych oddziaływań prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne w zakresie i obszarze adekwatnym do aktualnych możliwości technicznych i finansowych.

Powyższe osiągamy poprzez:

  • stałe podnoszenie kompetencji, w tym umiejętności załogi w zakresie dbałości o stan środowiska naturalnego,
  • budowę świadomości ekologicznej osób pracujących pod naszym nadzorem,
  • informowanie i uświadamianie polityki środowiskowej, celów i zadań oraz przyjętych standardów postępowania na wszystkich poziomach zarządzania oraz stanowiskach pracy,
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z minimalizacją wpływów środowiskowych,
  • analizę wpływów środowiskowych, ich monitorowanie oraz sterowanie w ramach realizacji programów zarządzania środowiskowego

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  jest odpowiednio  rozłożona  na każdego pracownika  poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie i skuteczne zakomunikowanie właściwych kryteriów operacyjnych.

Traktując Zarządzanie Środowiskowe jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz wsparcie i osobiste zaangażowanie w jego wdrożenie i następnie utrzymanie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link