Władze

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Sławomir Stanowski

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek:  Finanse i Bankowość.

W latach 1997 – 2008 zatrudniony w Spółce Siemens VAI Metals Technologies sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. ekonomicznych. Pełnił również obowiązki Prokurenta Zarządu. Był odpowiedzialny m.in. za współtworzenie i wdrożenie strategii Spółki oraz jej rozwój, również na rynkach wschodnich. Opracowywał i wdrażał rozwiązania zwiększające rentowność Spółki.

W latach 2007 – 2011 odbył aplikację i podjął pracę jako biegły rewident. Kierował też badaniem sprawozdań finansowych spółek – jednostkowych i skonsolidowanych – według standardów polskich i międzynarodowych oraz prowadził audyt fuzji i przejęć. Zarządzał Działem Audytu.

Od 2011 roku zajmuje się restrukturyzacją, reorganizacją i zwiększaniem wartości spółek, i grup kapitałowych: w okresie 2011 – 2014 w Grupie FS Holding (Grupa FIZ MARS), a w okresie 2014 – 2016 w Grupie SEFAKO (Grupa FIZ MARS).

Od 25 października 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Plasma SYSTEM S.A.

Jest absolwentem trzech studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu: Rachunkowości i Finansów, Zarządzania Personelem oraz Executive Studies in Finance. Jest też uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu umiejętności managerskich, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, negocjacji, zarządzania procesowego, controllingu, due dilligence oraz łączenia, podziału i przekształcania spółek.

W roku 2009 uzyskał tytuł ACCA, a w roku 2012 ukończył studia Executive MBA, organizowane wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesota w USA.

W roku 2014 rozpoczął studia Executive Doctor of Business Administration organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wpisany na listę członków Rad Nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa. W roku 2016 uzyskał certyfikat PRINCE2 Foundation in Project Management

Prezes Zarządu

Ryszard Grzelka

Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki Krajowej i Techniki

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

Dysponuje wiedzą techniczną i 20-letnim doświadczeniem w zakresie inżynierii powierzchni, które zdobył pracując m.in. w SYSTEM Sp. z o.o., SYSTEM-Technology Sp. z o.o., NOMA-SYSTEM Sp. z o.o.,  SYSTEM S.A. Katowice.

Autor publikacji naukowych i zgłoszeń wynalazczych z zakresu inżynierii powierzchni.

W Plasma SYSTEM S.A. od 2004 roku – zatrudniony na stanowiskach Dyrektora Produkcji a następnie – Dyrektora Technicznego. W okresie od 20.09.2007r. do 27.09.2011r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Grzegorz Wrona

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Foundation. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt  – Ernst& Young Academy of Bussines. Certyfikowany Europejski Inżynier Spawalnictwa   IWI /IWE.

Dysponuje wiedzą i  10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, które zdobył w  Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie kolejno na stanowiskach: Kierownika Projektów Zagranicznych, Kierownika Budowy w Storuman (Szwecja), Kierownika Działu Realizacji Dostaw Zagranicznych,  Dyrektora Produkcji, Dyrektora Zakładu Produkcji oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w Plasma SYSTEM S.A. pełni od 24 kwietnia 2017 roku.


RADA NADZORCZA

Michał Zawisza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od stycznia 2016 roku.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Handel Zagraniczny, Państwowej Szkoły Muzycznej  II-go stopnia w Łodzi oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania.

Karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Skarbu PBG Bank S.A. w Łodzi, gdzie od 1995 roku pracował jako dealer walutowy, w latach 1996-1998 był Menedżerem Inwestycji private equity w Grupie Zarządzającej Łódź Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa PBG S.A.). W latach 1998-1999 był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. następnie (1999-2001) pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli.

Od 2001 roku współzałożyciel i Wiceprezes AVALLON Sp. z o.o. firmy zarządzającej funduszami private equity. Partner i członek komitetu inwestycyjnego funduszy AVALLON MBO FUND I i AVALLON MBO FUND II.

Uczestnik i doradca w transakcjach lewarowanych i wykupów menedżerskich, współorganizator corocznej konferencji Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane w Polsce.

Przewodniczący Rad Nadzorczych w FITEN S.A. w Katowicach, CEKO S.A. w Goliszewie, MANGATA HOLDING S.A. w Bielsku-Białej, CAPITAL MBO w Katowicach, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej LIMITO S.A. w Grudziądzu oraz Śrubena Unia S.A. w Żywcu, Członek Rad Nadzorczych w spółkach: TECHMADEX S.A. w Warszawie, MCS Sp. z o.o. w Żorach, ARMAK Sp. z o.o. w Sosnowcu, MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. w Świebodzicach i Kuźnia Polska S.A. Skoczów.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Michał Zawisza jest powiązany ze spółką Plasma MBO Sp. z o.o. będącą akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A. – pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Plasma MBO Sp. z o.o.

Leszek Jurasz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od stycznia 2016 roku.

Absolwent Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim.

Drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w “Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.

Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama. Obecnie MANGATA HOLDING S.A.W jej skład obecnie wchodzą Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., Armak Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o., TECHMADEX S.A., Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A. oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.

W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r. gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.

Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., ARMAK Sp. z o.o., TECHMADEX S.A., MASTERFORM GRUPA ZETKAMA sp. z o.o., oraz zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A., Technox Sp. z o.o., Black Point S.A. i Plasma SYSTEM S.A. Leszek Jurasz pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Leszek Jurasz nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Michoń

Sekretarz Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od stycznia 2016 roku.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Business Management.

Karierę zawodową rozpoczął w 2011 w międzynarodowej firmie audytorsko – doradczej KPMG, dalsze kwalifikacje zdobywał w latach 2012 – 2013 pracując w podmiocie działającym w sektorze energetycznym. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa.

Od 2013 roku Członek zespołu inwestycyjnego w Avallon Sp. z o.o. – spółce zarządzającej funduszami private equity Avallon MBO Fund I i Avallon MBO Fund II.

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. we Wrocławiu.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Tomasz Michoń jest powiązany ze spółką Plasma MBO Sp. z o.o. będącą akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A. – pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Plasma MBO Sp. z o.o.

Piotr Ignasiak

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od stycznia 2016 roku.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i   Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako Kierownik ds. Kluczowych Klientów w GRAFBIS S.C., następnie pracował jako dziennikarz w magazynie branżowym Rynek transportowy (1999 rok) oraz Key Account Manager w Kompap S.A. (2001-2002).

Od 2003 roku współzałożyciel, menedżer i lider grupy spółek kolejowych (Industrial Division Sp. z o.o., STK Sp. z o.o. & STK S.A., Kolej Bałtycka S.A.) jednej z najważniejszych w Polsce w branży przewozów kolejowych i wypożyczalni taboru.

Prezes Zarządu WBW Sp. z o.o. i Industrial Division Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w spółce PARTEM Sp. z o.o., Industrial Consulting Sp. z o.o. i STK Group Sp. z o.o.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Piotr Ignasiak nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wojciech Kosiński

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od listopada 2016 roku.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Ukończył studia podyplomowe Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH Warszawa), PRINCE2 Foundation (ALTKOM), The ABB Senior Leadership Development Program (IMD Lozanna), MBA dla Kadry kierowniczej w ABB, Executive MBA (Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetem w lllinois), Kurs dla Członków Rad Nadzorczych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w ZWAR jako Inżynier Mechanik a następnie – Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego, do roku 2015 sprawował funkcje Dyrektora w ABB ZWAR S.A. (Dyrektor Oddziału Aparatury Wysokich Napięć) oraz ABB Sp. z o.o. (kolejno: Dyrektor Rozwoju Biznesu, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Aparatury Wysokich Napięć, Dyrektor Handlowy – Produkty i Systemy dla Energetyki, Dyrektor Lokalnej Jednostki Biznesu Aparatura Wysokich i Średnich Napięć, Dyrektor d.s. Kluczowych Klientów – Sektor Gazu i Ropy). W latach 2015-2016 był Wiceprezesem ds. Handlowych w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach (spółka zależna SEFAKO). Od 01.07.2016r do 31.12.2016r Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, Członek Zarządu AWBUD S.A. Od 01.01.2017 Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu ZPUE SA we Włoszczowej.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Wojciech Kosiński nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link