Alternatywa dla chromu

Chromowanie – jest elektrolitycznym procesem, którego efektem jest uzyskanie na powierzchni metali szeregu powłok różnych rodzajów. Najczęściej galwanizacja odnosi się do praktycznego wykonywania trwale przylegających cienkich powłok metalicznych poprzez osadzanie jednego metalu na innym (np. miedziowanie, niklowanie, chromowanie). Nakładane galwanicznie powłoki chromowe znalazły szerokie zastosowanie jako ochrona części maszyn przed zużyciem ściernym i korozją. Stosowanie tej technologii jest jednak związane z wytwarzaniem dużej ilości bardzo szkodliwych odpadów. Zwiększone wymagania dotyczące ochrony środowiska narzuciły konieczność poszukiwań innych technologii nakładania powłok.

Plasma System S.A. stosując nowoczesne technologie inżynierii powierzchni wykonuje powłoki alternatywne, zapewniające zabezpieczenie części maszyn przed agresywnym działaniem środowiska pracy oraz zużyciem ściernym. Osiągane parametry przewyższają znacznie powłoki chromowe nakładane metodą galwaniczną.

W zależności od użytej technologii natryskiwania i urządzenia, nałożone powłoki mogą mieć grubość od 0,01 do 0,5 mm w jednym przejściu. Grubości warstwy są ustalane w zależności od cech, które powinna ona posiadać. Metodą natryskiwania można nakładać różne metale i stopy, które mogą spełniać rolę powłok ochronnych, technicznych lub dekoracyjnych.

Jako powłoki techniczne zabezpieczające części maszyn przed korozją chemiczną wysokotemperaturową, zużyciem wskutek tarcia, erozją, kawitacją, szokiem termicznym, stosowane bądź jako integralna część wyrobu, bądź jako modernizacyjne i regeneracyjne (często projekt wyrobu zakłada wielokrotną regenerację po określonym stopniu zużycia), wykorzystuje się bardzo różnorodne metale, stopy, ceramikę, kompozyty. Materiały te mogą występować w postaci proszków, drutów, taśm, pałeczek.

Szczególnie materiały proszkowe wraz z rozwojem nowych metod natryskiwania, nabierają coraz większego znaczenia, przy czym bardzo ważna jest ich jakość – nieosiągalna zazwyczaj innymi metodami.

Zobacz prezentację PDF

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link