Walne Zgromadzenia

WALNE ZGROMADZENIA
2017

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2017 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 14 w Siemianowicach Śląskich.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  2. Projekty uchwał
  3. Informacja o liczbie akcji
  4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną
  5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną
  6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PLASMA SYSTEM S.A. ODBYŁO SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. TOWAROWEJ 14 W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU O GODZINIE 11:00.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał
3. Informacja o liczbie akcji
4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną
5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną
6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
7. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016
8. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SF 2016
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2016
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
11. Podjęte uchwały
12. Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ

 

2016
2015
2014
2013
2012
2011

KALENDARIUM

• 14.02.2017
Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2016


• 15.05.2017
Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017


• 17.05.2017
Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2016


• 29.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


• 10.08.2017
Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017


• 14.11.2017
Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link